Se deschide astăzi apelul pentru finanțarea de inițiative bilaterale în contextul Timișoara 2021 Capitala Europeană a Culturii din granturi SEE și norvegiene!

Bugetul disponibil este de 1 mil. euro, grant 100% (nu este necesară cofinanțarea).

Termenul limită de depunere este de 30.09.2020 (ora 16:00, ora României) sau până la epuizarea fondurilor puse la dispoziție.

Depunerea se va face exclusiv on-line pe platforma t2021.eeagrants.ro.

Vor fi finanțate evenimente, seminarii, campanii, festivaluri, expoziții, târguri care să transfere cunoștințe, bune practici etc.

Toate aceste evenimente trebuie să fie în strânsă legătură cu Timișoara 2021 Capitala Europeană a Culturii și derulate în parteneriat cu entități similare din statele donatoare - Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

Poate aplica orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și statele donatoare.

Aplicanții pot solicita clarificări la următoarea adresă: eeagrants.bilateral@fonduri-ue.ro.

Textul apelului și documentele aferente se regăsesc pe site-ul EEAGrants.ro.