Guvernul României a adoptat, în ședința din 12 iunie 2019, o Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor măsuri organizatorice și financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”.

Ordonanța reglementează modul de organizare, desfășurare și finanţare a Programului ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”, ca program cultural național. Se stabilește, astfel, cadrul general de finanțare care să asigure susţinerea finaciară multianuală a programului cultural și a unor obiective de investiții din Timișoara, atât prin sprijin financiar de la bugetul de stat, cât şi prin sprijin de la bugetul local, alocat de către autorităţile administraţiei publice locale.

Conform Ordonanței, pentru implementarea programului cultural „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” s-a alocat suma de 52.900.000 lei, pentru perioada 2019-2022. Finanţarea nerambursabilă a programului se va asigura anual pe baza unui contract de finanțare încheiat între Ministerul Culturii și Identității Naţionale și Asociația „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii”. Alocările anuale destinate acestui program se stabilesc în limita sumelor aprobate în bugetul ministerului.

Odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ, se va stabili procedura de selecție a proiectelor si mecanismul de finanțare a acestora, prin Ordin de ministru, pentru a permite implementarea efectivă a  programului cultural din dosarul de candidatură.

De asemenea, prin prezenta Ordonanță, Ministerul Culturii și Identității Naționale se va asigura finanțarea obiectivului de investiţii „Extindere Sala Studio a Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara, reabilitare fațade și echipare cu mecanisme de scenă” și a altor obiective de investiții din Timișoara, cupinse în anexa Ordonanței. Pentru perioada 2019-2022, alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente categoriilor de cheltuieli pentru obiectivele de investiţii este în valoare de 30.813.672 lei,  conform  anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, și se va realiza prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie.

Așa cum transpare și din Decizia nr. 445/2014/UE, care reglementează acțiunea Capitală Europeană a Culturii, faza de pregătire dintre nominalizarea unui oraș și anul pentru care este acordat titlul este de o importanță crucială pentru succesul acțiunii Capitală Europeană Culturală.

Textul Ordonanței poate fi descarcat aici.