Ministerul Culturii, în calitate de autoritate naţională responsabilă de organizarea şi gestionarea competiţiei pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România, lansează apelul de candidaturi pentru poziţia de expert naţional în cadrul juriului european responsabil de desfăşurarea procedurilor de selecţie şi monitorizare.

Rolul juriului este de a evalua candidaturile primite din partea oraşelor candidate, de a conveni asupra unei liste a oraşelor preselecţionate, precum şi de a recomanda un oraş pentru acordarea titlului de Capitală Europeană a Culturii şi a premiului Melina Mercouri. La sfârşitul etapei de monitorizare, juriul are totodată rolul de a prezenta un raport care va sta la baza deciziei Comisiei de a acorda sau nu premiul Melina Mercouri oraşului respectiv.

Potrivit Deciziei 445/2014, candidaturile sunt evaluate de un juriu format din zece experţi numiţi de instituţiile UE şi de doi experţi naţionali, nominalizaţi de Ministerul Culturii, prin consultare cu Comisia Europeană.

În conformitate cu articolul 6 din Decizia nr.445/2014, experţii trebuie să fie cetăţeni ai Uniunii, să fie independenţi, să nu aibă niciun conflict existent sau potenţial în raport cu un oraş candidat anume. De asemenea, experţii trebuie să aibă experienţă şi expertiză aprofundată în sectorul cultural, în dezvoltarea culturală a oraşelor sau în organizarea Capitalei europene a culturii sau a unui eveniment cultural internaţional de o amploare şi de o importanţă similare. Nu în ultimul rând, experţii trebuie să fie în măsură să consacre activității din cadrul juriului un număr adecvat de zile de lucru pe an.

Este obligatoriu ca ambii experţi naţionali să cunoască în detaliu Decizia de instituire a acţiunii şi documentaţia conexă aferentă, disponibilă pe site-ul http://www.capitalaculturala2021.ro/. De asemenea, experţii trebuie să fie vorbitori de limba engleză, întrucât reuniunile juriului se vor desfăşura în această limbă.

În conformitate cu recomandările Comisiei, numele celor doi experţi selecţionaţi vor fi făcute publice cu o săptămână înainte de reuniunea de preselecţie (noiembrie-decembrie 2015), pentru a evita eventuale acţiuni de lobby sau presiuni din partea oraşelor candidate.

Candidaţii care consideră că întrunesc condiţiile de mai sus şi doresc să-şi depună candidatura sunt rugaţi să trimită un CV model Europass şi o scrisoare de intenţie în limba engleză la adresa de e-mail capitalaculturalaeu@cultura.ro, până la data de 25 martie 3 aprilie a.c.