Acest document explică avantajele autoevaluării de către CEAC a rezultatelor aferente anului pentru care este acordat titlul. Acesta oferă totodată oraşelor o serie de indicatori comuni ce pot fi utilizaţi, precum şi orientări comune sub forma unei liste de întrebări pe care oraşele trebuie să şi le pună atunci când îşi depun candidatura pentru CEAC şi când îşi planifică procedurile de evaluare.

Documentul are la bază îndeosebi experienţele în ceea ce priveşte evaluările externe şi independente ale CEAC realizate pentru Comisie din 2007 (în special post-scriptumul privind „măsurarea impactului” inclus în raportul final aferent evaluării CEAC 2012), precum şi activităţile finanţate de UE ale unui Grup de politici alcătuit din foste CEAC, instituit în perioada 2009-2010 în vederea schimbului de bune practici şi de recomandări referitoare la cercetarea şi evaluarea efectuată de către oraşele care deţin titlul.

Descarcă ghidul complet RO EN