Întrebarea 1

Formularele de candidatură trebuie trimise prin poştă sau se pot depune personal la registratura Ministerului Culturii? Ziua de 10 octombrie cade într-o sâmbătă. Dacă este posibil, în ce interval orar? Termenul-limită (10 octombrie 2015) este termenul de trimitere prin poștă sau termenul de prezentare a candidaturii?

Răspuns: Potrivit apelului, „Trebuie trimise douăzeci de copii pe suport de hârtie în limba engleză şi cinci copii pe suport de hârtie în limba română, precum şi o versiune electronică a candidaturii în limba engleză şi o versiune electronică a candidaturii în limba română la adresa poştală şi la adresa de email de mai jos până cel târziu la data de 10 octombrie 2015:
Ministerul Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, 030833, email: capitalaculturalaeu@cultura.ro”.
Dosarele de candidatură nu se pot depune personal la registratura Ministerului Culturii. Prin urmare, dosarele trebuie trimise prin poștă și pe email. Termenul de 10 octombrie este, așadar, termenul de trimitere a dosarului de candidatură prin poștă (cu ștampila poștei ca dovadă a datei expedierii) și prin e-mail.

 

Întrebarea 2

Dosarele de candidatură pot fi trimise prin curier?

Răspuns: Da, dosarele de candidatură pot fi trimise prin servicii de curierat rapid, cu condiția ca termenul limită (10 octombrie 2015) să fie respectat, ștampila serviciului de curierat fiind dovada datei expedierii.

 

Întrebarea 3

Ce procente din bugetul total pe care orasul candidat trebuie sa-l aloce între 2015 si 2021 ar fi „de dorit” pentru a acoperi cheltuielile de functionare (structura si promovare)?

Răspuns: Nu exista procente din bugetul orasului care ar fi „de dorit” pentru a acoperi cheltuielile ocazionate de candidatura pentru Capitala Europeana a Culturii. Procentul alocat va depinde de proiect si de capacitatea orasului, precum si de capacitatea proiectului de a obtine fonduri private pentru finantarea programului.

 

Întrebarea 4

Având în vedere calendarul competiției CEAC pentru România (reuniunea de preselecție la sfârșitul anului 2015, reuniunea de selecție probabil în septembrie/octombrie 2016 și ulterior desemnarea oficială a CEAC de către Ministerul Culturii din România, precum și notificarea către instituțiile UE), anul n-5 (2016), așa cum se precizează în chestionarul din apel, nu poate fi realmente primul an pentru angajarea cheltuielilor operaționale aferente proiectului pentru CEAC.
Ar trebui să adăugăm anul 2016 (anul n-5) la calcularea bugetului operațional? În caz afirmativ, din ce motive? Am înțeles oare greșit etapele aferente preselecției, selecției și deciziei finale?  

Răspuns: Ați înțeles corect diferitele etape ale competiției CEAC, precum și calendarul orientativ. Orașul din România care va deține titlul de CEAC pentru anul 2021 va fi nominalizat oficial cel mai probabil abia în ultimul trimestru din 2016.
Suntem de acord cu dumneavoastră că, în ceea ce privește competiția din România (care a fost lansată cu puțin timp înainte de sfârșitul anului 2014 și care, prin urmare, se va încheia spre sfârșitul anului 2016) nu este necesar să se precizeze cheltuielile operaționale pentru 2016 (anul n-5). După cum precizați în mod corect în scrisoarea dumneavoastră, anul 2016 nu poate exista în bugetul candidaturii. În consecință, puteți fie să lăsați coloana respectivă necompletată în dosarul dumneavoastră de candidatură, fie să o eliminați integral.

 

Întrebarea 5

Care entitate semnează și își asumă Declarația pe propria răspundere a orașului candidat?

Răspuns: Declarația trebuie semnată de către reprezentantul autorizat al orașului candidat (primarul orașului).

 

Întrebarea 6

Coperţile şi documentele semnate de primar (mai exact declaraţia pe proprie răspundere a oraşului candidat) intră în calculul limitei de 80 de pagini a dosarului de candidatură?

Răspuns: Nu, acestea nu sunt incluse în limita de 80 de pagini.

 

Întrebarea 7

Răspunsul la întrebarea "Venituri din sectorul public: Cum sunt defalcate veniturile care vor veni dinspre sectorul public pentru a acoperi cheltuielile operaţionale?” trebuie formulat ţinând cont de titlul capitolului? (bugetul PENTRU ANUL PENTRU CARE ESTE ACORDAT TITLUL,adică doar pentru 2021)

Defalcarea veniturilor care vin din sectorul public pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale trebuie explicitate ţinân cont de recomandarea următoare „Bugetul ar trebui să acopere faza de pregătire, anul pentru care este acordat titlul, evaluarea şi dispoziţiile pentru activităţile ulterioare”?

Răspuns: Orașele candidate trebuie să țină seama de faptul că evaluarea se referă la anul pentru care este acordat titlul și nu la activitățile ulterioare. Veniturile din sectorul public trebuie să se refere la TOATE cheltuielile operaționale efectuate în legătură cu anul 2021 pentru care este acordat titlul de Capitală europeană a culturii (după cum se explică în chestionar, bugetul operațional pentru anul pentru care este acordat titlul acoperă faza de pregătire, anul pentru care este acordat titlul, evaluarea și dispozițiile pentru activitățile ulterioare). Cu toate acestea, nu este necesar să se explice repartizarea veniturilor din sectorul privat între faza de pregătire, anul pentru care este acordat titlul, evaluarea și dispozițiile pentru activități ulterioare. În etapa de selecție finală, va fi necesar însă să se explice calendarul aferent veniturilor pentru cheltuielile operaționale (atât din surse publice, cât și din surse private). După cum se precizează în apel, întrebarea referitoare la calendar este opțională în etapa de preselecție.

 

Întrebarea 8

Precizări privind întrebarea "Care a fost bugetul anual pentru cultură al oraşului în  ultimii 5 ani (cu excepţia cheltuielilor pentru actuala candidatură  pentru Capitala Europeană a Culturii)?”, din dosarul de candidatură.

Când se calculează procentul A*0.01/B, se face raportul dintre cheltuielile pentru cultură (A) şi total cheltuieli ale municipiului (B)? Dacă nu, care este cifra (B) la care se va raporta procentul?

Răspuns: Da, așa este.

În bugetul anual pentru cultură (A) pot fi incluse şi contribuţiile locale la diverse programe de finanţare UE care au ca destinaţie cultura? (renovări case memoriale ale unor artişti, modernizare bibliotecă, renovare sediu Casa de Cultură)

Răspuns: Suma A care trebuie precizată corespunde sumei alocate culturii astfel cum apare la capitolul „cultură” din bugetul orașului candidat. În cazul în care aceste contribuții sunt cuprinse la capitolul „cultură” din bugetul orașului candidat, atunci vor fi incluse în suma A. În cazul în care nu sunt cuprinse la capitolul respectiv, atunci nu este cazul să fie incluse în suma A.

În bugetul anual pentru cultură (A) pot fi incluse şi cheltuielile municipiului care sunt în mod normal cuprinse la capitolul educaţie? Dar cele care se referă de exemplu la modernizarea clădirii Liceului de muzică?

Răspuns: Cheltuielile care sunt în mod normal cuprinse la capitolul „educație” din buget nu trebuie incluse în suma A chiar dacă este vorba de renovarea unui liceu de muzică sau de orice altă clădire cu destinație culturală, întrucât doar cheltuielile aferente capitolului „cultură” trebuie să se regăsească aici.

Dacă ne raportăm la total cheltuieli ale municipiului (B), în acest total sunt incluse şi contribuţiile locale la diverse programe de finanţare UE?

Răspuns: Raționamentul aste același ca în cazul uneia dintre întrebările anterioare. În cazul în care aceste contribuții sunt cuprinse în bugetul orașului candidat, atunci vor fi incluse în suma B. În cazul în care nu sunt cuprinse în bugetul respectiv, atunci nu este necesar să fie incluse în suma B.

 

Întrebarea 9

În cazul în care în oraşul candidat există trei instituţii de cultură care sunt finanţate de Consiliul Judeţean iar ele derulează cel puţin jumătate din acţiunile culturale al oraşului, fondurile cheltuite de către Consiliul Judeţean pot fi prinse în aceeaşi sumă (A) din procentul de mai sus, chiar dacă nu sunt în mod direct cheltuite de oraşul respectiv, aşa cum este formularea întrebării din dosarul de candidatură? Dacă nu, cum se pot evidenţia şi aceste cheltuieli pentru cultură?

Răspuns: Dat fiind că aceste sume nu sunt cuprinse la capitolul „cultură” din bugetul oraşului candidat, acestea nu trebuie incluse în suma A care va apărea în tabel. În schimb, puteți să explicați în afara tabelului că, pe lângă cheltuielile care figurează la capitolul „cultură” din bugetul oraşului, Consiliul Județean finanţează acțiuni culturale sau instituții culturale ale oraşului sau că orașul finanţează renovarea unor clădiri cu destinaţie culturală în cadrul altor capitole bugetare (cum se întâmplă de altfel în cazul a numeroase orașe din Europa).

 

Întrebarea 10

Există recomandări cu privire la tipul fontului și dimensiunea acestuia în ceea ce privește completarea dosarului de candidatură? Dar în ceea ce privește orientarea paginilor A4 (portret sau peisaj)?

Răspuns: Fontul și dimensiunea caracterelor pentru completarea dosarului de candidatură sunt la latitudinea fiecărui oraș candidat. Sfătuim orașele ca, la alegerea fontului și a dimensiunii caracterelor, să țină seama de ușurința lecturării de către membrii juriului de selecție. De aceea, le recomandăm să utilizeze fonturile și dimensiunile care sunt utilizate cu precădere (Times New Roman 12 sau Arial 12). Nu există recomandări specifice cu privire la orientarea paginii.

 

Întrebarea 11

În funcție de ce criteriu se stabilește ordinea în care orașele candidate iși vor susține prezentările în cadrul reuniunii de preselecție?

Răspuns: Criteriul pentru ordinea susținerii prezentărilor este ordinea alfabetică (numele orașelor).

 

Întrebarea 12

Anexele referitoare la parteneriatele cu orașe candidate din Grecia sau din alte state sunt incluse în limita de 80 de pagini?

Răspuns: Da, anexele referitoare la parteneriatele cu orașe candidate – precum și toate celelalte anexe – sunt incluse în limita de 80 de pagini. Doar anexa 2 din apel („Declarația pe propria răspundere a orașului candidat”) nu este inclusă în această limită.

 

Întrebarea 13

Când se va anunța lista orașelor candidate preselecționate și sub ce formă?

Răspuns: După reuniunea de preselecție, juriul convine asupra unei liste a oraşelor preselecţionate care vor fi invitate să îşi revizuiască şi să îşi completeze candidatura pe parcursul etapei de selecţie finală. Juriul întocmește un raport de preselecție care va cuprinde o evaluare generală a tuturor candidaturilor, lista restrânsă a oraşelor candidate care urmează a fi evaluate mai departe, precum şi recomandările pentru oraşele respective.
Juriul transmite raportul său Ministerului Culturii şi Comisiei Europene în principiu în termen de cel mult 21 de zile lucrătoare după reuniunea de preselecţie. Atât Comisia Europeană, cât şi Ministerul Culturii vor publica raportul juriului pe site-urile lor.

Ulterior, Ministerul Culturii va trimite o scrisoare tuturor oraşelor candidate preselecţionate prin care le va invita să-şi revizuiască şi să-şi completeze candidaturile şi în care va specifica termenul de depunere a acestor candidaturi.

 

Întrebarea 14

Se pot folosi prezentări în powerpoint sau materiale video pe durata prezentării?

Răspuns: Da. Orașele candidate trebuie să anunțe Ministerul Culturii cu privire la echipamentul tehnic necesar pentru prezentări cu cel puțin trei săptămâni înainte de desfășurarea evenimentului. Orașele nu pot aduce însă cadouri, indiferent de forma în care se prezintă acestea (cărți, produse de artizanat, specialități culinare etc.).

 

Întrebarea 15

Cine poate semna dosarul de candidatură în situația în care primarul orașului nu o poate face?

Răspuns: În principiu, primarul orașului trebuie să semneze dosarul de candidatură. În cazul în care primarul nu îl poate semna, dosarul trebuie să fie semnat de către viceprimar sau de către o altă persoană autorizată să reprezinte orașul. În orice caz, potrivit Deciziei nr. 445/2014/UE, candidatura trebuie să beneficieze de „o susținere politică extinsă și solidă”.

 

Întrebarea 16

A fost nominalizată cea de a treia țară din care va fi selectat un oraș CEaC în anul 2021?

Răspuns: Într-adevăr, pe lângă un oraș din România și un oraș din Grecia, va exista și o a treia Capitală Europeană a Culturii în 2021 într-un oraș dintr-o țară candidată sau dintr-un potențial candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Competiția pentru selecția celei de a treia capitale a fost lansată la 23 decembrie 2014 prin publicarea unui apel pentru depunerea candidaturilor de către Comisia Europeană. Este vorba despre o competiție deschisă orașelor din țările candidate sau din potențialii candidați următori: Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia. Această competiției se desfășoară în paralel cu competiția din România.

Vom cunoaște orașele câștigătoare în urma celor două competiții aproape în aceeași perioadă, după reuniunea de selecție finală, cel mai probabil în toamna anului 2016.

Textul apelului poate fi consultat la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm.

 

Întrebarea 17

Există o politică referitoare la publicarea de către orașe a dosarelor de candidatură?

Răspuns: Raportul juriului, publicat pe pagina web a Comisiei Europene și a Ministerului Culturii, va cuprinde informații cu privire la dosarele de candidatură. Nimic nu împiedică orașele să își publice dosarele de candidatură dacă doresc, aceasta fiind, printre altele, o bună practică. De altfel, apelul publicat de Ministerul Culturii precizează la punctul 4:
„Prin depunerea candidaturii, oraşele îşi dau acceptul pentru publicarea candidaturii lor electronice din etapa de preselecţie şi din etapa de selecţie pe www.capitalaculturala2021.ro şi http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm  la sfârşitul etapei de selecţie.”

 

Întrebarea 18

80 de pagini înseamnă 40 de coli A4 scrise pe faţă si pe verso sau 80 de pagini A4 scrise pe ambele feţe (care vor fi numerotate astfel de la Pagina 1 la Pagina 160)?

Răspuns: Este vorba de 80 de pagini numerotate de la 1 la 80, adică echivalentul a 40 de foi față-verso.

 

Întrebarea 19

CV-urile se vor anexa dosarului cu cele 80 de pagini sau vor intra si acele CV-uri la numărătoarea celor 80 de pagini?

Răspuns: CV-urile menționate la punctul 6 litera (b) din chestionar (anexa 1 din apel) sunt incluse în limita de 80 de pagini. Prin urmare, nu trebuie ca respectivele CV-uri să fie exhaustive. Este suficient ca în conținutul acestora să se regăsească pe scurt informațiile necesare care să permită juriului de experți buna înțelegere a nivelului calificărilor în ceea ce îi privește pe principalii membri ai echipei.

 

Întrebarea 20

În Anexa 2 - Declaration of Honour by the Applicant City avem următoarea expresie: The undersigned - XY: representing the following legal person: Z City full official name: Z (sau Z City sau Z Municipality?). Ce se așteaptă (sau este necesar a fi scris) la full official name?

Răspuns: Organizarea administrativă este o realitate specifică naţională. Denumirea oficială rămâne, prin urmare, la latitudinea dumneavoastră (Z, Z city, Z Municipality). Oricare va fi opțiunea dvs, trebuie să aveţi în vedere faptul că va trebui să oferiţi mai multe explicaţii juriului privind semnificaţia unor termeni specifici (de exemplu municipiu).

 

Întrebarea 21

În acelasi document, Anexa 2 se solicită codul TVA al municipalității. Municipalitățile din România au număr de înregistrare fiscală și pentru anumite tipuri de activități (clar reglementate de legislație) și cont de TVA (de ex: vânzările de spații). Se așteaptă (sau este necesar a fi scris) numărul de înregistrare fiscală sau cel de TVA?

Răspuns: Este important să oferiți datele financiare pe care le utilizați în mod frecvent si care sa permită identificarea dvs ulterioară. Puteți trece toate informaţiile pe care le consideraţi relevante, în acest caz, atât numărul de înregistrare fiscală, cât și contul de TVA. După cum am subliniat la întrebarea anterioară, este necesar să vă pregătiți să oferiți juriului toate informațiile și explicațiile necesare.

 

Întrebarea 22

Versiunile electronice în engleză și în engleză ale candidaturii fiecărui oraș trebuie transmise pe CD/DVD la sediul ministerului sau doar la adresa de e-mail: capitalaculturalaeu@cultura.ro?

Răspuns: În conformitate cu apelul, versiunea electronică a candidaturii în engleză și versiunea electronică a candidaturii în română trebuie transmise la adresa capitalaculturalaeu@cultura.ro până la 10 octombrie 2015 cel târziu. Nu este necesar să fie trimisă versiunea electronică pe un suport digital. Vă reamintim în schimb că este necesar să trimiteți candidatura în format hârtie în douăzeci de copii în engleză și cinci copii în română.

 

Întrebarea 23

Strategia culturală a orașului trebuie anexată dosarului de candidatură?

Răspuns: La punctul 1, anexa 1 (formularul de candidatură), vi se solicită informații cu privire la strategia culturală a orașului, orașele fiind invitate să facă o descriere a strategiei respective. Vă reamintim că juriul de selecție va analiza legătura între proiectul de capitală europeană a culturii și această strategie și nu relevanța acestei strategii. Prin urmare, rămâne la latitudinea orașelor să decidă dacă este oportun să se anexeze strategia la candidatură sau să fie integrată în text. În cazul în care optați pentru anexarea acesteia, anexa respectivă va fi inclusă în limita de 80 de pagini.

 

Întrebarea 24

La capitolul "4 - Capacitatea de a produce rezultate" există întrebarea: "/Vă rugăm să confirmaţi şi să dovediţi că beneficiaţi de susţinere politică extinsă şi solidă şi de un angajament durabil din partea autorităţilor publice locale, regionale şi *naţionale/". În ceea ce privește autoritățile locale și regionale, am rezolvat acest aspect, însă în ceea ce privește "autorităţile publice naţionale" nu ştim cum am putea "să dovedim" că beneficiem de susţinere politică. Ce tip de astfel de dovadă trebuie eliberată şi de către cine?

Răspuns: Potrivit Deciziei 445/2014/UE, candidatura trebuie să beneficieze de o susținere politică extinsă și solidă. Prin urmare, rămâne la latitudinea orașelor să identifice autoritățile care și-ar putea manifesta sprijinul. În principiu, instituția prefectului, care reprezintă Guvernul pe plan local, ar putea constitui un alt tip de susținere. Dosarul poate preciza totodată în ce măsură candidatura a făcut obiectul unei deliberări sau al unui vot în cadrul consiliului local al orașului care depune candidatura și în cadrul celorlalte autorități locale și regionale asociate.
În ceea ce privește autoritățile naționale, reamintim că Ministerul Culturii și-a afirmat susținerea pentru toate orașele candidate la titlul de CEAC 2021 și adoptă o atitudine imparţială şi obiectivă faţă de toate candidaturile pe durata etapelor de preselecție și de selecție.

 

Întrebarea 25

Ni s-a comunicat că, în cazul în care versiunea în română a dosarului reprezintă o traducere a versiunii în limba engleză și rezultă un text mai lung, limita de 80 de pagini poate fi depășită. Puteți să confirmați acest aspect sau să precizați cum se procedează în cazul în care numărul de caractere al versiunii traduse depășește cu 6% textul în engleză, echivalentul a 4 pagini suplimentare, în condițiile în care aspectul grafic și conținutul rămân identice?

Răspuns: În cazul în care conținutul și aspectul grafic sunt identice în ambele versiuni (engleză și română), depășirea numărului de pagini pentru versiunea în română poate fi acceptată. Cu toate acestea, diferența de pagini trebuie să se situeze în limite rezonabile (3-4 pagini).

 

Întrebarea 26

Versiunile electronice (RO+EN) trebuie prezentate în format pdf sau word?

Răspuns: Puteți trimite candidatura în format pdf sau word, potrivit preferințelor dumneavoastră. Trebuie însă să optați pentru un format lizibil și pentru o extensie utilizată frecvent astfel încât membrii juriului să nu întâmpine probleme de ordin tehnic sau de lectură.
Atenție la declarația pe propria răspundere, care trebuie să fie semnată în ambele formate – formatul electronic și formatul pe hârtie!

 

Întrebarea 27

În care tabel se inserează Premiul Melina Mercouri? Poate fi inserat acest premiu la veniturile din sectorul public pentru a acoperi cheltuielile operaționale?

Răspuns: Fondurile aferente premiului Melina Mercouri nu trebuie incluse în planul bugetar al programului cultural al orașului candidat, așa cum se menționează și in anexa 1, „(cu excepţia Premiului Melina Mercouri)”.
Trebuie să țineți seama de faptul că premiul Melina Mercouri reprezintă o resursă financiară auxiliară,iar acordarea acesteia depinde de îndeplinirea anumitor condiții de către orașul care va fi desemnat pentru titlu.
Cuantumul premiului va fi plătit cel târziu la sfârșitul lunii martie 2021, co condiția ca orașul desemnat să-și onoreze în continuare angajamentele luate la momentul candidaturii sale, să respecte criteriile și să țină seama de recomandările din raportul de selecție și din rapoartele de monitorizare. Condițiile se regăsesc în detaliu la articolul 14 din Decizia 445/2014.

 

Întrebarea 28

Anexa 2 (declarația pe proprie răspundere) trebuie anexată fiecărei copii a formularului de candidatură (anexa 1)? Adică sunt necesare 20 de exemplare ale declarației în limba engleză și 5 exemplare în limba romană? Sunt necesare copii sau originale?

Răspuns: Anexa 2 (declaraţia pe propria răspundere) trebuie anexată fiecărei copii a formularului de candidatură. Trebuie să țineți seama de faptul că fiecare membru al juriului va primi o copie a dosarului dumnevoastră. Prin urmare, toate dosarele trebuie să fie identice și complete.