Apel pentru depunerea candidaturilor pentru acţiunea uniunii „Capitală europeană a culturii” pentru anul 2021 în România

Europa a fost de-a lungul istoriei un centru al dezvoltării artistice de o bogăţie deosebită şi de o mare diversitate în care oraşele europene au jucat un rol vital în crearea şi difuzarea culturii.

Acţiunea „Capitala europeană a culturii” este o iniţiativă a Uniunii Europene care urmăreşte să pună în evidenţă bogăţia şi diversitatea Europei, precum şi aspectele culturale comune ale ţărilor sale cu scopul de a contribui la apropierea popoarelor europene şi de a îmbunătăţi cunoaşterea reciprocă.

În acest context, obiectivele generale ale acţiunii Capitale europene ale culturii au fost definite după cum urmează: protejarea şi promovarea diversităţii culturilor din Europa şi evidenţierea trăsăturilor comune pe care acestea le împărtăşesc, precum şi creşterea sentimentului de apartenenţă la un spaţiu cultural comun în rândul cetăţenilor, pe de o parte, şi stimularea contribuţiei culturii la dezvoltarea pe termen lung a oraşelor în conformitate cu strategiile şi priorităţile acestora, pe de altă parte.

În conformitate cu aceste obiective, activităţile desfăşurate de oraşul care va fi nominalizat Capitală europeană a culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia prin intermediul culturii.

Titlul de Capitală europeană a culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală europeană a culturii pentru anii 2020-2033. Pentru anul 2021, cele două state membre care au dreptul de a găzdui acţiunea Capitală europeană a culturii sunt România şi Grecia. În 2021, în conformitate cu calendarul menţionat anterior, titlul de Capitală europeană a culturii se va acorda şi unui oraş dintr-o ţară candidată sau dintr-un potenţial candidat.

Scopul acestui apel este de a atrage candidaturile din partea oraşelor din România care doresc să concureze pentru titlul de „Capitală europeană a culturii” în anul 2021 şi de a duce la nominalizarea unuia dintre aceste oraşe, căruia îi poate fi acordat premiul Melina Mercouri.

Pentru a sprijini oraşele în pregătirea ofertei lor, apelul face o prezentare generală a criteriilor care se vor aplica la evaluarea candidaturilor şi oferă informaţii privind procedura de selecţie. În anexa 1, oraşele pot consulta formularul de candidatură pe care trebuie să-l completeze în vederea depunerii candidaturii.

Apelul are la bază Decizia nr.445/2014/UE, care precizează în special criteriile care trebuie utilizate.

Premiul Melina Mercouri este finanţat din Programul Europa Creativă, instituit prin Regulamentul 1295/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013.

Ministerul Culturii este autoritatea responsabilă de procedura de selecţie pentru titlul de „Capitală europeană a culturii” pentru anul 2021 în România.

Mai multe detalii privind acţiunea „Capitala europeană a culturii” pot fi obţinute pe site-urile următoare: www.capitalaculturala2021.ro şi http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm.

Descarcă textul complet al apelului RO EN