Raportul primei vizite de monitorizare

Acest raport a fost întocmit în urma întâlnirii din data de 5 iunie 2019 din Timișoara, la care au participat juriul și reprezentanți ai orașului Timișoara, unul din cele trei orașe numite Capitală Europeană a Culturii (CEaC) în anul 2021

Raportul de progres referitor la stadiul implementării programului cultural Timișoara CEaC 2021

În data de 11 octombrie 2017, Comisia Europeană a organizat la Bruxelles, Regatul Belgiei, prima reuniune de monitorizare a oraşului Timişoara – Capitală Europeană a Culturii (CEaC) în anul 2021.

Raportul final al juriului de experţi independenţi care a evaluat candidaturile celor 4 orașe aflate pe lista restrânsă în etapa finală a competiției pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 în România.

Raportul cuprinde o evaluare generală a candidaturilor, precum și evaluarea candidaturii finale a fiecărui oraș în parte, alături de recomandările juriului pentru oraşul câștigător și pentru Ministerul Culturii.

Raportul juriului de experţi independenţi care a evaluat cele 14 candidaturi depuse pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 în România

Raportul cuprinde o evaluare generală a tuturor candidaturilor, lista restrânsă a oraşelor candidate care urmează a fi evaluate mai departe, precum şi recomandările pentru oraşele respective.

Ghid pentru oraşele care se pregătesc pentru depunerea candidaturii

Ghidul explică procesul şi criteriile pentru acţiunea privind Capitalele europene ale culturii (CEAC) pentru perioada 2020 - 2033. Acesta se adresează oraşelor care doresc să participe la apelul pentru depunerea candidaturilor şi să se pregătească pentru apel.

Ghidul trebuie parcurs împreună cu două documente:

Apel pentru depunerea candidaturilor pentru acţiunea uniunii „Capitală europeană a culturii” pentru anul 2021 în România

Scopul acestui apel este de a atrage candidaturile din partea oraşelor din România care doresc să concureze pentru titlul de „Capitală europeană a culturii” în anul 2021 şi de a duce la nominalizarea unuia dintre aceste oraşe, căruia îi poate fi acordat premiul Melina Mercouri.

Regulament de procedură al competiţiei pentru titlul de Capitală europeană a culturii

Ministrul Culturii din România, având în vedere Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii“ pentru anii 2020-2033 şi de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (denumită în continuare „decizia“), adoptă următorul Regulament de Procedură al competiţiei pentru titlul de Capitală europeană a culturii în România în anul 2021.

Orientări pentru autoevaluarea de către oraşe a rezultatelor în ceea ce priveşte acţiunea CEAC

Acest document explică avantajele autoevaluării de către CEAC a rezultatelor aferente anului pentru care este acordat titlul. Acesta oferă totodată oraşelor o serie de indicatori comuni ce pot fi utilizaţi, precum şi orientări comune sub forma unei liste de întrebări pe care oraşele trebuie să şi le pună atunci când îşi depun candidatura pentru CEAC şi când îşi planifică procedurile de evaluare.